Informacje ogólne

Witamy na naszej (Hosta Blanca LLP dalej w tekście „Host”, „My) Polityka Prywatności na stronie! Kiedy korzystasz z naszych usług internetowych, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Kiedy udostępniasz nam informacje, możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi. Niemniej jednak zbieranie danych osobowych użytkowników naszych usług i serwisu odbywa się, w tym na podstawie wymogów prawa. Podczas korzystania z naszych usług chcemy, abyś miał jasność, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania swoimi informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Jeżeli w części lub w całości nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci usług, w tym odwiedzania strony. Każda z poszczególnych usług, od sprzedaży nazw domen po świadczenie zaawansowanej obsługi klienta, wiąże się z przetwarzaniem różnego rodzaju danych osobowych, o czym opowiemy Ci w dalszej części. Oprócz powyższego w proces realizacji zamówienia Klienta mogą być zaangażowani nasi partnerzy i/lub osoby trzecie. Biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, w których dane osobowe Klienta są w ten czy inny sposób zaangażowane, pragniemy zadeklarować najbardziej ostrożne podejście do wszelkich danych osobowych Klienta (każdego uczestnika) w realizacji zamówienia Klienta. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Gospodarz może w dowolnym momencie dokonać zmian w niniejszej polityce prywatności w związku ze zmianami przepisów prawa lub z własnej inicjatywy. W przypadku istotnych zmian w polityce prywatności Gospodarz może dodatkowo powiadomić Klienta (oprócz publikacji w niniejszym serwisie) w wybrany przez siebie sposób.

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi Klienci mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich poprawiania oraz usuwania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych przezddrna pisemny wniosek w dowolnym momencie. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz zapobiegania ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieupoważnione osoby trzecie. Spółka nie kontroluje jednak każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, w związku z czym ostrzega użytkowników Serwisu o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych, Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych, a także nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych witryn internetowych lub źródeł zewnętrznych.

Obowiązujące przepisy regionalne i międzynarodowe określają wymagania dotyczące gromadzenia i przechowywania danych osobowych Klientów usług hostingowych oraz abonentów nazw domen. W tej sytuacji Klient, korzystając z prawa do usunięcia swoich danych osobowych, musi mieć świadomość nieuchronnego zakończenia świadczenia usługi, jak również wymogu prawnego przechowywania danych Klienta przez okres jednego roku w celu uniknięcia naruszenia prawa przez Klienta oraz zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych naruszeń. Żądanie usunięcia danych osobowych będzie skutkowało zakończeniem świadczenia usług przez dostawcę usług hostingowych oraz usunięciem danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo, czyli informacji przechowywanych dłużej niż rok.

W przypadku, gdy Gospodarz występuje jako podmiot przetwarzający, a mianowicie umieszczenie przez Klienta na mocy obliczeniowej Gospodarza projektów internetowych, które działają jako niezależni uczestnicy zobowiązań polityki prywatności, wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za przestrzeganie polityki prywatności do Klienta przypisane są osoby trzecie, w tym Gospodarz.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla naszych usług w strefie klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczanie aktualnych, pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi hostingu, rejestracji nazw domen i innych. Gospodarz zbiera i przechowuje tylko niezbędne minimum danych osobowych Klienta. Klient może wybrać, czy chce otrzymywać komunikaty promocyjne z naszej witryny internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty tradycyjnej i telefonu. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. W przypadku, gdy Klient wypisał się lub nie zapisał się na dystrybucję reklam i innych wiadomości Gospodarza, Gospodarz ograniczy się do wysyłania ważnych powiadomień o zmianach w działaniu usług Gospodarza lub innych ważnych wydarzeniach. Możesz także dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do Menedżera ds. udostępniać swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Deklarujemy zasadę rozsądku w komunikacji z Klientem i nieprzekazywania jakichkolwiek danych kontaktowych Klienta osobom trzecim bez przyczyn prawnych lub na żądanie Klienta. Te wybory nie mają zastosowania do obowiązkowych komunikatów serwisowych, które są częścią usług Hosta.

Informacje, które gromadzimy

Podczas rejestracji Klienta w strefie klienta, Host przekazuje i starannie przechowuje dane osobowe Klienta, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailddres, miejsce zamieszkania i inne podobne informacje – których pełną listę znajdziesz w strefie klienta.

Lista danych osobowych wymaganych do rejestracji lub transferu nazwy domeny jest ustalana przez naszego partnera na podstawie umowy odsprzedaży i pod wieloma względami przypomina tę wymienioną powyżej. Ostrzegamy, że w niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dane osobowe lub dokumenty, o czym zostaniesz należycie poinformowany. Wszystkie te dane osobowe są gromadzone i przechowywane w ścisłej zgodności z normami obowiązującego prawa w minimalnej ilości niezbędnej do świadczenia usługi na rzecz Klienta.

Host zbiera dane, aby działać skutecznie i zapewnić najlepsze wrażenia z naszych usług. Niektóre z tych danych przekazujesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie, oraz otrzymując raporty o błędach lub dane o użytkowaniu z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone przez nas dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, które pomagają nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IPddress w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od usług i funkcji, z których korzystasz.

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji o płatnościach Klienta, ponieważ jest to nasz partner Stripe, która działa w oparciu o własną politykę prywatności i DPA.

Jak wykorzystujemy twoje informacje

Nasza strona internetowa wykorzystuje gromadzone przez nas dane w trzech podstawowych celach: prowadzenie naszej działalności i świadczenie (w tym ulepszanie i personalizowanie) oferowanych przez nas usług, wysyłanie komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlanie reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług internetowych, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie. Aby jednak zwiększyć prywatność, wbudowaliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie określonym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które od Ciebie zbieramy, gdy nie jesteś uwierzytelniony (nie jesteś zalogowany) sepagłównie z wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mailddres lub numer telefonu. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś lub na którą wyraziłeś zgodę. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam o tym powiesz. Gdy podajesz dane płatnicze w celu dokonania zakupu, nasz partner (Stripe) będzie udostępniać dane płatnicze bankom i innym podmiotom przetwarzającym transakcje płatnicze lub świadczącym inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Ponadto udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach opisanych w tym oświadczeniu. Na przykład firmy, które zatrudniliśmy w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczeniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Możemy również ujawnić dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub sprzedaż aktywów. Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli wymagają tego organy ścigania lub inne upoważnione agencje rządowe.

E-mail: 

Co to są pliki cookie?

Aby ta strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na Twoim urządzeniu małe pliki danych zwane ciasteczkami. Większość stron internetowych też to robi. Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dzięki temu witryna internetowa zapamiętuje Twoje działania i preferencje (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wracasz na stronę lub przeglądać z jednej strony na drugą.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych, aby nasze strony internetowe działały i określamy je jako „niezbędne” lub „niezbędne” pliki cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i ukierunkowanie na zainteresowania naszych użytkowników w celu poprawy doświadczenia. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych witryn internetowych w celach reklamowych, analitycznych i innych. Możemy również używać małych fragmentów kodu oprogramowania, zwanych „web beacons” lub „czystymi gifami”, aby zbierać anonimowe i zbiorcze matryce reklamowe, takie jak zliczanie odsłon stron, wyświetleń promocji lub odpowiedzi na reklamy. Sygnał nawigacyjny to obraz elektroniczny, zwany jednopikselowym lub czystym plikiem GIF. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą rozpoznawać określone rodzaje informacji na komputerze użytkownika, takie jak numer pliku cookie użytkownika, czas i datę wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny w sieci Web. Możesz uniemożliwić korzystanie z niektórych sygnałów nawigacyjnych, jeśli zdecydujesz się odrzucić powiązane z nimi pliki cookie. Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do dostarczania plików cookie zgodnych z naszą Polityką plików cookie.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Używamy plików cookies wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić świadczenie usług.

Pliki cookie, których używamy

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, którego politykę prywatności można znaleźć na stronie Google Analytics.

Jak kontrolować pliki cookie?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich umieszczanie. Jeśli jednak to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz swojej przeglądarki, możesz zaakceptować pliki cookie dostarczane przez Hosta. Ponadto możesz odmówić używania plików cookie bez wyrażenia zgody na ich użycie podczas uzyskiwania dostępu do witryny.

Poproś o dane osobowe

Klient może w dowolnym momencie przeglądać i zmieniać dane osobowe za pośrednictwem samoobsługowego portalu klienta. Klient ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za prawidłowość danych osobowych.

Wygeneruj konfigurowalny eksport danych w formacie JSON. (WHMCS)

Rezygnacja z Google Analytics

Klient może odmówić korzystania z Google Analytics, nie wyrażając zgody na korzystanie z zewnętrznych plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do witryny.

Usuń konto

Możesz usunąć swoje konto za pomocą Strefy Klienta, odmawiając korzystania z usługi, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte z Gospodarza po upływie obowiązkowego okresu przechowywania.